BLOG 8
Link: Egnen omkring Ny Hammersholt.
Link: Villaudlejning og oplevelser i Italien.
Link: Ikaria.

Græsk folkedans (Συρτός)


Syrtos

Melodier, som er opbygget af figurer på fire takter, er de mest brugte i den traditionelle græske kædedans, συρτός [sirtós, hvor t udtales uden aspiration]. I grundversionen, som kendes af alle grækere, bevæger man sig til højre i takterne 1-3 og til venstre i takt 4. Der startes med højre fod: |H VH|V HV|H VH|V HV|, hvor H og V angiver, at der trædes med henholdsvis højre og venstre fod. I takt 1 træder man almindeligvis "bagom" med venstre fod. I takt 3 og i takt 4 "bremser man op" efter det første skridt ved at sætte den ene fod foran den anden og derefter afslutte takten ved at vippe fra den foreste fod til den bageste.

Καλαματιανός, der er 7/8-takts varianten af συρτός, er den dans, som er bedst kendt af turister og af den græske diaspora i Vesteuropa, USA, Canada og Australien. Almindelig συρτός danses til melodier i 4/4-takt.

Et langsomt skridt og to hurtigere i hver takt, henholdsvis (3/8,2/8,2/8) i καλαματιανός og (2/4,1/4,1/4) i almindelig συρτός, giver en morsom "gagget" gangart. Den første danser i kæden "trækker" de øvrige dansere med sig (συρτός = trukken/slæbt, af verbet σέρνω/σύρω = jeg trækker/slæber) og bestemmer kædens rute, og tilføjer desuden undertiden sine egne mærkværdige "badutspring". Se her et godt eksempel på, hvordan καλαματιανός kan danses med diverse variationer. Den mest simple variation, som er god for en begynder at øve sig på, er blot at gå ligefrem og følge rytmen. Bemærk guitarspilleren i forgrunden, der i begyndelsen følger dansetakten een-to-tre (3/8, 2/8, 2/8) med foden.

Her er en livligere, men mere enkel udførelse. Prøv at følge de fire takter, der gentages, ved at tælle een-to-tre, een-to-tre, een-to-tre, een-to-tre. Bemærk synkoben i 2. takt (| VHV| i stedet for |V HV|).

Alle i Grækenland kender også den hyppigt dansede 4/4-takts νησιώτικος fra de ægæiske øer. Kæden danner en langsomt roterende kreds eller spiral, hvor man går væk fra midten i takt 1 og 3, og ind mod midten i takt 2 og 4. Det hurtige skridt fra 3. til 4. taktslag kan foretages ved blot at skifte vægten fra den ene fod til den anden. De samme trin bruges mere frit i pardansen μπάλος.

Her er en συρτός fra Naxos. Melodien følger en toneskala (χουζάμ), som stammer fra Lilleasien. Prøv at følge dansen ved at tælle høj-re-en-to, ven-stre-en-to, høj-re-en-to, ven-stre-en-to. Bemærk, at det langsomme skridt her foretages ved at holde en pause efter første taktslag: |H-VH|V-HV|H-VH|V-HV|.

På en ensomt liggende kirkeplads med platantræer i en højtliggende dal i Rachesområdet på øen Ikaria samles hvert år på jomfru Marias dag (15. august) ungdom i hundredevis, undertiden i tusindvis, til en dionysisk fest, hvor man danser den inciterende 2/4-takts kædedans (ι)καριώτικος (bemærk i denne video fra festen især de tre "mænader", som tager føringen til sidst). Musikken her er speciel for Raches (ραχιώτικος). Dansen går i tre takter høj-re-ven-stre-høj-re-ven-stre-ven-stre-høj-re. Under ordnede forhold, fx i danseskolen, indledes den gående, idet man med højre fod først går tre skridt mod højre og derefter ét tilbage mod venstre, og markerer fjerde og sjette taktslag med løftet henholdsvis venstre og højre fod |HvVh|Hvvv|Vhhh| (de store bogstaver angiver, at vægten er lagt på foden), men på et tidspunkt fortsætter dansen i reglen mere livligt med dobbelt så mange skridt og synkoperet rytme |HvvV|HvVH|VhHV|. I første takt sættes højre fod, hvorefter venstre ben svinges i en bue frem, bagud og sættes (foden svæver i andet taktslag). I anden takt sætter man højre fod og går et skridt til venstre, og fra anden til tredje takt vippes hurtigt igen over på højre fod samtidigt med et langt skridt til højre med venstre ben. I tredje takt tages et almindeligt skridt til højre med højre ben og derpå et hurtigt skift til venstre fod (en ofte set variation er at lade vægten forblive på venstre ben i hele takten og blot markere sjette taktslag med højre fod efterfulgt af et vrid på venstre fod |VhhV|). Ικαριώτικος danses både i langsomt og hurtigt tempo (60-100 bpm). Et par danselektioner kan ses her og her. En af de bedst kendte og mest elskede sange på Ikaria er Συμπεθέρα.

Συρτός danses hyppigt ved fester i Grækenland både på offentlige pladser og privat, fx ved bryllupper. Tænk, hvis vi i Danmark havde en tilsvarende folkelig tradition, hvor stort set alle landets borgere er fortrolige med rytmen og grundtrinene i livlige og morsomme danse, som kan krydres med alle hånde variationer efter behov og dygtighed.

Del på facebook

Tweet

Link: Egnen omkring Ny Hammersholt.
Link: Villaudlejning og oplevelser i Italien.
Link: Ikaria.

BLOG 8