BLOG 8


Forrige side: Græsk folkemusik Næste side: Rebetika

Græsk folkedans (Συρτός)


Syrtos

Melodier, som er opbygget af figurer på fire takter, er de mest brugte i den traditionelle græske kædedans, συρτός [sirtós, hvor t udtales som et hårdt d]. I grundversionen, som kendes af alle grækere, bevæger man sig til højre i takterne 1-3 og til venstre i takt 4. Der startes med højre fod: |HVH|VHV|HVH|VHV|, hvor H og V angiver, at der trædes med henholdsvis højre og venstre fod. I takt 1 træder man almindeligvis "bagom" med venstre fod. I takt 3 og i takt 4 "bremser man op" efter det første skridt ved at sætte den ene fod foran den anden og derefter afslutte takten ved at vippe fra den foreste fod til den bageste. Καλαματιανός, der er 7/8-takts varianten af συρτός, er den dans, som er bedst kendt af turister og af den græske diaspora i Vesteuropa, USA, Canada og Australien. Almindelig συρτός danses til melodier i 4/4-takt.

Et langsomt skridt og to hurtigere i hver takt, henholdsvis (3/8,2/8,2/8) i καλαματιανός og (2/4,1/4,1/4) i almindelig συρτός, giver en morsom "gagget" gangart. Den første danser i kæden "trækker" de øvrige dansere med sig (συρτός = trukken/slæbt, af verbet σέρνω/σύρω = jeg trækker/slæber) og bestemmer dansens variationer, og tilføjer desuden undertiden sine egne mærkværdige "badutspring". Se her et godt eksempel på, hvordan καλαματιανός kan danses med diverse variationer. Den mest simple variation, som er god for en begynder at øve sig på, er blot at gå ligefrem og følge rytmen. Bemærk guitarspilleren i forgrunden, der i begyndelsen følger dansetakten een-to-tre (3/8, 2/8, 2/8) med foden.

Her er en livligere, men mere enkel udførelse. Prøv at følge de fire takter, der gentages, ved at tælle een-to-tre, een-to-tre, een-to-tre, een-to-tre. Bemærk det lille hop, som i dette tilfælde bruges til at forlænge det langsomme skridt i takt 2.

Her er en 4/4-takts συρτός fra Naxos. Prøv at følge dansen ved at tælle høj-re-en-to, ven-stre-en-to, høj-re-en-to, ven-stre-en-to. Bemærk, at det langsomme skridt her foretages ved at holde en pause i taktens andet slag: |H-VH|V-HV|H-VH|V-HV|. Varianter med helt andre og mere indviklede dansetrin findes, fx denne meget livlige 4/4-takts χανιώτικος fra Χανιά [Chaniá/Haniá] på Kreta: |(VV)VH|(V)VHV|(H)HVH|V(HH)H|, hvor parenteserne angiver, at trinet markeres uden at vægten lægges på foden.

Συρτός danses hyppigt ved fester i Grækenland, fx ved bryllupper. Tænk, hvis vi i Danmark havde en tilsvarende folkelig tradition, hvor stort set alle landets borgere er fortrolige med rytmen og grundtrinene i samme livlige og morsomme dans, som kan krydres med alle hånde variationer efter behov og dygtighed.

Tip: Du kan downloade Youtube-videoerne ved hjælp af den gratis browser Torch. Så kan du afspille videoerne uden at være koblet på internettet, og du slipper for de irriterende reklamer.

Del på facebook


Forrige side: Græsk folkemusik Næste side: Rebetika


BLOG 8